W sprawie:
zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Godów z zakresu ochrony środowiska

Data uchwały:
2021-02-08

Numer uchwały:
XXIX/175/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego