W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godów

Data uchwały:
2021-02-25

Numer uchwały:
XXX/176/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Godów

Uchwała wchodzi w życie:
2021-02-25