Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. Pozostałe podmioty w imieniu których Urząd złożył raport.