W związku z zadanymi pytaniami przesunięciu ulega termin składania ofert na dzień 27.11.2012 godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 27.11.2012 godz. 10.30. Wadium należy złożyć do dnia 27.11.2012 do godz. 10.00.