Przesunięciu ulega termin składania ofert na dzień 08.04.2013 godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 08.04.2013 godz. 10.30. Wadium należy wnieść do dnia 08.04.2013 do godz. 10.00.