Wytyczne stanowią załącznik do uchwały Państwowej Komsji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. (M. P. z 2014 r. poz. 207)