Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej

CPV:
66.51.00.00-8

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 14.06.2013 r.

Osoba odpowiedzialna:
Izabela Grabiec Kowol

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów

Oferty można składać do:
2011-05-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-05-30 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - slala posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące