WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki, pokój nr 1 i 2, tel. 32 47 65 065 wew. 14

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie OBYWATEL.GOV.PL

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe

 

WAŻNE!!!
Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego należy wydrukować jako dokument DWUSTRONNY, w formacie A-4 o proporcjach zgodnych z oryginałem.