Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Budowa szkolnego placu zabaw

CPV:
45111291-4

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 30 sierpnia 2011 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2011-08-02 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-08-02 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące