Wybory 2014 - w nowych okręgach wyborczych

16 listopada 2014 r. odbędą się wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zgodnie z nowymi przepisami wyborczymi, tj. ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy, wybory radnych do rad gmin w gminach niebędących miastami na prawach powiatu odbędą się według nowych zasad, czyli w okręgach jednomandatowych.
Jednomandatowe okręgi wyborcze oznaczają, że w okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego.

Nowość ta dotyczy także gminy Godów. Biorąc pod uwagę układ przestrzenny gminy, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych  ulic, dla zachowania normy przedstawicielstwa konieczne było dokonanie podziału ulic na okręgi wyborcze.

W wyborach 16 listopada br. wybierzemy radnych do Rady Gminy w  Godowie w 15 okręgach jednomandatowych, czyli każdy okręg będzie miał swojego 1 reprezentanta w radzie.

Z informacją o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu można zapoznać się poniżej.