Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Godowie - Szkoła Podstawowa w ramach projektu Przygoda z edukacją

CPV:
80.00.00.00-4

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 15 maja 2015

Osoba odpowiedzialna:
Izabela Grabiec Kowol, Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2014-11-06 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-11-06 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - sala posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące