INFORMACJA O KANDYDATACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA

OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE

NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA

DS. KULTURY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

W REFERACIE OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA

Informuję, że w wyniku weryfikacji dokumentów aplikacyjnych spośród 23 kandydatów na w/w stanowisko, do następnego etapu rekrutacji, tj. pisemnego testu sprawdzającego, zakwalifikowało się 21 osób spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Test sprawdzający z zakresu znajomości ustaw wymienionych w ogłoszeniu o naborze zostanie przeprowadzony w  dniu 8 lutego  2011 r. w dwóch grupach o godz. 12.00 i 13.30 na sali posiedzeń Urzędu Gminy Godów.

Szczegółowa informacja dotycząca terminu testu została przekazana kandydatom telefonicznie.

 

Wójt Gminy Godów

/-/ mgr inż. Mariusz Adamczyk

 

 

 

 

Godów, dnia 04 lutego 2011 r.