W związku z pomyłką w przedmiarze robót, anuluje się zamieszczony przedmiar robót w dniu 04.08.2011r., który zastępuje się nowym przedmiarem robót.

W związku z tą zmianą, zmienia się termin składania ofert na dzień 24.08.2011r. do godziny 10:00 - Biuro Obsługi Klienta, otwarcie ofert w dniu 24.08.2011r. godzina 10:30 - Sala Posiedzeń Urzędu Gminy Godów. 

Ogłoszenie o zmianie w załączeniu.