Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Budowa sali gimnastycznej z oddziałami przedszkolnymi - dokończenie robót

CPV:
przedmiot główny: 45200000-9

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 30 czerwca 2015r. - wykonawca może zaproponować skrócony termin realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z punktem 18 siwz

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Oferty można składać do:
2015-05-07 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-05-07 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena - 90%
termin realizacji - 10%


Wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium 30,000 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące