Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Przebudowa ulicy Olszyńskiej w Krostoszowicach oraz remont ulicy Wiejskiej w Podbuczu

CPV:
45.23.31.20-6 przedmiot główny

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 30.10.2015r. ( wykonawca może zaproponować skrócony termin realizacji przedmiotu zam. w zał. nr 2 do swiz punkt 1b, zgodnie z punktem 18 siwz)

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów


Oferty można składać do:
2015-07-06 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-07-06 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena - 95%
termin realizacji - 5%


Wadium:
Zamawiający wymaga wnieść wadium wys. 20.000 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące