Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Remont cząstkowy dróg gminnych

CPV:
45233142-6, 45233140-2, 45233220-7, 45233252-0

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 2 miesięcy od daty podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1Maja 53,44-340 Godów


Oferty można składać do:
2014-02-26 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-02-26 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1Maja 53,44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące