W związku z wystąpieniem w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu omyłki pisarskiej dokonano zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji II pkt. 1.4.

Omyłka pisarska polega na błędnym wpisaniu w opisie przedmiotu zamówienia powierzchni utwardzenia tłuczniem kamiennym sortowanym terenu przy szkole podstawowej w Krostoszowicach.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty w przedmiarze robót jest prawidłowy.

W opisie przedmiotu zamówienia jest:

Utwardzenie tłuczniem kamiennym sortowanym terenu przy szkole podstawowej w Krostoszowicach o powierzchni 675 m2 oraz wykonanie opaski z kostki brukowej kolorowej przy budynku szkoły o łącznej powierzchni 80,67 m2.

Powinno być:

Utwardzenie tłuczniem kamiennym sortowanym terenu przy szkole podstawowej w Krostoszowicach o powierzchni 720 m2 oraz wykonanie opaski z kostki brukowej kolorowej przy budynku szkoły o łącznej powierzchni 80,67 m2.

Termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.