Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na "Modernizację budynku OSP w Łaziskach".

Przesunięciu ulega termin składania ofert na dzień 12.05.2014 godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 12.05.2014 godz. 10.30. Wadium należy wnieść do dnia 12.05.2014 do godz. 10.00.