Przesunięciu ulega termin składania ofert na dzień 21.05.2014 godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 21.05.2014 godz. 10.30.