Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na "Stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Godów".

W przedmiarze robót należy zmienić obmiar:

- w siłowni Skrzyszów, pozycja 3 i 4 należy zmienić obmiar na 21,6 m3

- w siłowni Skrbeńsko, pozycja 3 i 4 należy zmienić obmiar na 46,8 m3. 

Przesunięciu ulega termin składania ofert na dzień 21.05.2014 godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 21.05.2014 godz. 10.30.