Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Brukowanie placów w Skrzyszowie

CPV:
45.23.32.62-3, 45.23.32.26-9, 45.11.12.00-0

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 6 tygodni od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Izabela Grabiec Kowol

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów


Oferty można składać do:
2014-06-11 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-06-11 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posidzeń
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące