Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Godów

CPV:
45200000-9, 45212140-9, 45233200-1

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
część 1: zadanie nr 1 - do 14 sierpnia2014r, zadanie nr 2 - do 15 września 2014r.; część 2: zadanie nr 3 - do 15 września 2014r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Oferty można składać do:
2014-06-26 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-06-26 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:


Firmy uczestniczące