Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Przebudowa odgałęzienia ul. 1 Maja w Godowie - etap II (wykonanie nawierzchni)

CPV:
45.23.31.20-6, 45.11.12.00-0, 45.23.24.51-8, 45.23.31.40-2

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 31 października 2014r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Izabela Grabiec Kowol

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów


Oferty można składać do:
2014-08-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-08-25 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:


Firmy uczestniczące