Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na "Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 3/16 dla OSP Łaziska ".

Przesunięciu ulega termin składania ofert na dzień 14.08.2014 godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 14.08.2014 godz. 10.30