Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Godowie

CPV:
45233226-9, 45111200-0

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 10 listopada 2014r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Izabela Grabiec Kowol

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Oferty można składać do:
2014-09-02 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-09-02 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:


Firmy uczestniczące