Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół w Gołkowicach - Gimnazjum w ramach projektu "Dobra szkoła - lepsza przyszłość"

CPV:
80.00.00.00-4

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
od 07.11.2014r. do 15.05.2015r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Oferty można składać do:
2014-10-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-10-28 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:


Firmy uczestniczące