Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Krostoszowicach w ramach projektu "Przygoda z edukacją"

CPV:
80.00.00.00-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 15 maja 2015

Osoba odpowiedzialna:
Izabela Grabiec Kowol, Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - Biuro Obsługi Klienta

Oferty można składać do:
2014-10-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-10-30 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów - sala posiedzeń

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące