Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół w Skrzyszowie - Szkoła Podstawowa w ramach projektu "Przygoda z edukacją"

CPV:
80.00.00.00.4

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 15 maja 2015r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko, Izabela Grabiec Kowol

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Oferty można składać do:
2014-10-31 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-10-31 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:


Firmy uczestniczące