Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łaziskach w ramach projektu Przygoda z edukacją"

CPV:
80.00.00.00-4

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 15 maja 2015r.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Oferty można składać do:
2014-12-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-12-30 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena - 95%
dodatkowe formy doskonalenia zawodowego osoby prowadzącej zajęcia w zakresie przedmiotu zamówienia - 5%


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące