Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy budynku zlokalizowanego w Skrzyszowie przy ul. 1 Maja 116

CPV:
71.32.00.00-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 14.08.2015 - wykonawca może zaproponować skrócony termin zgodnie z punktem 18 siwz

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Oferty można składać do:
2015-02-12 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-02-12 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena - 95%
termin realizacji - 5%


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące