Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na "Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Skrbeńsku – część I budowa siłowni zewnętrznej w Łaziskach – część II".