Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na "Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Skrbeńsku - część I budowa siłowni zewnętrznej w Łaziskach - część II".

Przesunięciu ulega termin składania ofert na dzień 27.03.2015 godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 27.03.2015 godz. 10.30. Wadium należy wnieść do dnia 27.03.2015 do godz. 10:00.