Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej w ramach zadania „Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Godów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla: część 1 – Zespołu Szkół w Gołkowicach, część 2 – Ośrodka Kultury w Godowie, część 3 – Ośrodka Kultury w Skrbeńsku ”.