Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej w ramach zadania „Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Godów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla: część 1 – Zespołu Szkół w Gołkowicach, część 2 – Ośrodka Kultury w Godowie, część 3 – Ośrodka Kultury w Skrbeńsku

Przesunięciu ulega termin składania ofert na dzień 03.04.2015 godz. 10.00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 03.04.2015 godz. 10.30. Wadium należy wnieść do dnia 03.04.2015 do godz. 10:00.