Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania "Budowa drogi publicznej - połączenie ulicy Szkolnej i ulicy Zielonej w Skrbeńsku"

CPV:
71320000-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:
do 21.12.2015 (wykonawca może zaproponować skrócony termin realizacji przedmiotu zam. zgodnie z punktem 18 siwz).

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów


Oferty można składać do:
2015-04-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-04-28 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cen - 98%
termin realizacji - 2%


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:


Firmy uczestniczące