Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na "Budowę sieci dróg lokalnych na terenie osiedla domów jednorodzinnych PIASKOWNIA w Godowie - etap III".

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert na dzień 05.10.2015 godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 05.10.2015 godz. 10:30. Wadium należy wnieść do dnia 05.10.2015 do godz. 10:00.