Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do przetargu.

W załączeniu:

- pytania i odpowiedzi do przetargu

- załączniki w wersji edytowalnej. 

W związku z wniesionymi pytaniami termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.