Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na "Przebudowę ulicy Wyzwolenia w Skrzyszowie".

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert na dzień 11.02.2016r. godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 11.02.2016r. godz. 10:30. Wadium należy wnieść do terminu składania ofert, tj. do 11 lutego 2016r. do godz. 10:00.