W związku z wniesionym pytaniem nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert .