Zamawiający:
Gmina Godów

Tytuł przetargu:
Wykonanie oświetlenia boiska do siatkówki plażowej i tenisa ziemnego na terenie kompleksu sportowego w Skrbeńsku

CPV:
45311100-1, 45100000-8, 45233200-1

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
Szczegółowe warunki zawarte są w siwz.

Termin realizacji:
do 30 czerwca 2017, wykonawca może zaproponować skrócony termin realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z tabelą w pkt. 14.2 ppkt 3 siwz.

Osoba odpowiedzialna:
Barbara Banko

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Oferty można składać do:
2017-04-13 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-04-13 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Godów - Sala Posiedzeń
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów


Kryteria wyboru:
cena - 60 pkt
okres gwarancji - 20 pkt
termin realizacji - 20 pkt


Wadium:
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące