Na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do wszczętego przetargu na "Zakup nowego lekkiego samochodu pożarnicznego dla OSP Godów"

Zmianie ulega termin składania ofert na dzień 19.06.2017r. godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert w dniu 19.06.2017r. godz. 10:30.