Podstawa prawna:

Art. 83f ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 2134 z późn.zm.)