W pkt. 19 SIWZ  w opisie Część 4 zamówienia dokonuje się  następującej poprawki:

Było:

,,budowa sieci oświetlenia przy ulicy 1 Maja w Skrzyszowie".

Jest:

  ,,budowa sieci oświetlenia przy ulicy 1 Maja w Gołkowicach".