Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający zmienia  treść SIWZ, poprzez zmianę  terminu składania i otwarcia ofert.

 

Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 23 sierpnia 2018 roku  na  dzień 29 sierpnia 2018 roku, godzina 10.00. Otwarcie nastąpi w dniu 29 sierpnia 2018 roku,  o godzinie 10.30 w sali posiedzeń zamawiającego.