Petycje 2019

 

 

Lp

Data wpływu

Wnoszący petycję
(w przypadku
wyrażenia zgody, o
której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Przedmiot petycji

Odwzorowanie cyfrowe (skan)

Informacja o sposobie
załatwienia petycji

1.

08.04.2019

Wyłączona jawność

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Leśnej w Krostoszowicach

Treść

Z uwagi na fakt, iż pismo nie spełnia wymogów formalnych petycji zostało rozpatrzone jako wniosek.


2.

31.05.2019


Wyłączona jawność

Pomoc w zwalczaniu inwazji krocionogów

Treść

Przekazano do realizacji - Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Odpowiedź

3.

13.06.2019


Wyłączona jawność

Pozostawienie na stanowisku nauczyciela oraz przydzielenie funkcji wychowawcy klasy

Treść

Przekazano do realizacji - Referat Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej 

Odpowiedź

4.

15.10.2019


Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

 

Petycja w sprawie transakcji bezgotówkowych

Treść

Przekazano do realizacji - Referat Finansowy oraz Referat Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej 

Odpowiedź

5.

15.11.2019


Tomasz Miłowski

 

Petycja w sprawie zainicjowania i przeprowadzenia bez zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe

Treść

 

Przekazano do realizacji - Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki

Odpowiedź

 

 

6.

06.12.2019

Renata Sutor

Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa

Treść

 

Przekazano do realizacji - Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Informatyki

Odpowiedź

 

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. przez Wójta Gminy Godów 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. przez Radę Gminy Godów