Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Godów.

 UWAGA!

W związku z wniesionymi pytaniami termin składania i otwarcia ofert oraz termin wniesienia wadium uległ zmianie. W związku z tym oferty należy złożyć w terminie do dnia 25 listopada 2019r. godz. 10:00. Wadium należy wnieść do terminu składania ofert, tj. do 25  listopada 2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie w dniu 25 listopada 2019r. o godz. 10:30.