UWAGA!  związku z wniesionymi pytaniami termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie. W związku z tym oferty należy złożyć w terminie do dnia 14 listopada 2019r. godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 listopada 2019r. o godz. 10:30.