Wyniki rozeznania w zakresie dostarczenia komputerów w dołączonym pliku PDF.