Interpelacja dot. wydatków inwestycyjnych w latach 2014-2019 w poszczególnych sołectwach oraz wydatków poniesionych na energię elektryczną w latach 2014-2019 w poszczególnych jednostkach oświatowych.