REJESTR PETYCJI ZłOŻONYCH W  2020 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

Lp

Data wpływu

Wnoszący petycję
(w przypadku
wyrażenia zgody, o
której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Przedmiot petycji

Odwzorowanie cyfrowe (skan)

Informacja o sposobie
załatwienia petycji

1.

03.02.2020

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ŁAZISKACH

(częściowo wyłączona jawność dot. osób składających petycję)

Budowa nowego przedszkola w Łaziskach

Treść

Odpowiedź

2.

25.03.2020

Wyłącznona jawność

Podjęcie działań w związku z wprowdzeniam sieci 5G ("STOP ZAGROŻENIU ZDROWIA I ŻYCIA)

Treść

Odpowiedź

3.

07.08.2020

Wyłącznona jawność

Przekazanie informacji o wystartowaniu programu edukacyjnego "Przygotowujemy lepszy świat"

Treść

Wezwanie do uzupełnienia petycji

Notatka służbowa 

4.

26.10.2020

Wyłącznona jawność

Przekazanie informacji o wystartowaniu akcji Się gra się ma… Playroom z Wyobraźni”

Treść

Wezwanie do uzupełnienia petycji

Notatka służbowa

5.

11.12.2020

Tomasz  Maron

Petycja w sprawie szczepień przeciw wirusowie SARS-CoV-2

Treść

Odpowiedź